Induktivitäten (Drosseln) Leistungsabgabe

Part Number Hersteller verfügbar Preis ohne MwSt
0,039 mkH (B82734R2142B30 /TDK EPCOS) TDK/EPCOS
1,0uH 20% (RCH664NP-1R0M Sumida) (1,0uH, ±20%, Idc=4,0А, Rdc max=18,3 Ohm, Ausgang radial, d=6.5mm, h=6.5mm) Sumida
1000 uH (RCB1012P-102K-LF /COILMASTER)
10000uH 10% (RCH895NP-103K Sumida) (10000uH, ±10%, Idc=89mА, Rdc max=22 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 66 Stück 1+ 0.34 EUR;
10+ 0.32 EUR;
1000uH 0,19A (RCH664NP-102K INDUCTOR 1MH 10% RADIAL)
1000uH 10% (RCH114NP-102KB Sumida) Sumida 17 Stück 1+ 0.57 EUR;
1000uH 10% (RCH895NP-102K Sumida) (1000uH, ±10%, Idc=0.3А, Rdc max=1.84 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 16 Stück 1+ 0.45 EUR;
10+ 0.42 EUR;
1000uH 10% (RCR875DNP-102K Sumida) sumida 3 Stück 1+ 0.38 EUR;
10+ 0.36 EUR;
1000uH 10% (RLB0914-102KL Bourns) Bourns
1000uH 750mА 1,5Ohm (COIL1) FERROCORE
1000uH ±10% (RCH110NP-102K Sumida) (1000uH, ±10%, Idc=0.53А, Rdc max=1.7 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
100uH (RB0914-101KLA Bourns) Bourns
100uH 10% (ASL0810-101K-Anla Tech) AnlaTech/IH
100uH 10% (ASL1010RB-101K-NP-AnlaTech) (RCH110NP-101K-Sumida) AnlaTech/IH 318 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.51 EUR;
100+ 0.37 EUR;
100uH 10% (ASL1419-101K-NP-Anla Tech) AnlaTech/IH 336 Stück 1+ 0.98 EUR;
10+ 0.79 EUR;
100+ 0.6 EUR;
100uH 10% (MCDR1419NP-101K Sumida) (100uH, ±10%, Idc=3.2А, Rdc max=82 mOhm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida 96 Stück 1+ 1.4 EUR;
10+ 1.25 EUR;
100+ 1.12 EUR;
100uH 10% (MCDR1511NP-101K Sumida) Sumida
100uH 10% (RCH110NP-101K Sumida) Sumida 20 Stück 1+ 0.4 EUR;
10+ 0.38 EUR;
100uH 10% (RCH875NP-101K Sumida) Sumida 37 Stück 1+ 0.3 EUR;
10+ 0.28 EUR;
100+ 0.25 EUR;
100uH 10% (RCH895NP-101K Sumida) (100uH, ±10%, Idc=0,90А, Rdc max=0.04 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 92 Stück 1+ 0.42 EUR;
100uH 10% (RCR1616NP-101K Sumida) (100uH, ±10%, Idc=2.7A, Rdc max/typ=68/52.5m Ohm, Ausgang radial, d=16.5mm, h=16.5mm) Sumida 23 Stück 1+ 1.26 EUR;
10+ 1.1 EUR;
100+ 0.9 EUR;
100uH 10% (RLB0712-101KL Sumida) Sumida
100uH 10% (RLB0912-101KL Bourns) Bourns
100uH 10% (RLB0914-101KL Bourns) Bourns 77 Stück 1+ 0.7 EUR;
10+ 0.57 EUR;
100+ 0.49 EUR;
100uH 10% (RLB1314-101KL Bourns) Bourns
100uH 20% (MESC-101M-00-Fastron) Fastron 30 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.53 EUR;
100uH ±10% (RB0712-101KLA) ABC Taiwan
100uH ±10% (RB0912-101KLA) ABC Taiwan
100uH ±10% (RB1314-101KLA)
100uH ±10% (RCH114NP-101KB Sumida) Sumida 9 Stück 1+ 0.41 EUR;
10+ 0.38 EUR;
100uH ±10% (SR0805-101KLB) ABC Taiwan
100uH ±10% (SR1307-101KLB) ABC Taiwan
10uH 10% (RCH114NP-100KB Sumida) Sumida 18 Stück 1+ 0.41 EUR;
10+ 0.38 EUR;
100+ 0.32 EUR;
10uH 10% (RLB0912-100KL Bourns) Bourns
10uH 20% (ASL0705-100M-Anla Tech) AnlaTech/IH 539 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.29 EUR;
10uH 20% (ASL1415-100M-Anla Tech) AnlaTech/IH
10uH 20% (MESC-100M-00-Fastron) Fastron 203 Stück 1+ 0.57 EUR;
10uH 20% (RCH664NP-100M Sumida) (10uH, ±20%, Idc=1.75А, Rdc max=56.6m Ohm, Ausgang radial, d=6.5mm, h=6.5mm) Sumida 181 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.42 EUR;
100+ 0.34 EUR;
10uH 20% (RCH875NP-100M Sumida) Sumida
10uH 20% (RCH895NP-100M Sumida) (10uH, ±20%, Idc=2.6А, Rdc max=0.04 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 80 Stück 1+ 0.37 EUR;
10+ 0.36 EUR;
100+ 0.33 EUR;
10uH 20% (RDR895-100M-LF) Radial 8.3*9.5 Coilmaster 1 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.2 EUR;
10uH 20% (RLB1314-100ML Bourns) Bourns
10uH ±10% (RB0712-100KLA) ABC Taiwan
10uH ±10% (RB0912-100KLA) ABC Taiwan
10uH ±10% (RB0914-100KLA) ABC Taiwan
10uH ±20% (RCH110NP-100M Sumida) (10uH, ±20%, Idc=5.3А, Rdc max=0.022 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
10uH ±20% (SR0805-100MLB) ABC Taiwan
1100uH*2 -30/+50 B82720-A2202-N40
1200uH 10% (RCH114NP-122KB Sumida) (1200uH, ±10%, Idc=0.46А, Rdc max/typ=2.2/1.8 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida
120uH 10% (MCDR1419NP-121K Sumida) (120uH±10%, Idc=3.0A, Rdc max=98 mOhm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida 12 Stück 1+ 1.26 EUR;
10+ 1.12 EUR;
100+ 1 EUR;
120uH 10% (RCH110NP-121K Sumida) (120uH, ±10%, Idc=1.5А, Rdc max=0.2 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida 1 Stück 1+ 0.7 EUR;
10+ 0.51 EUR;
100+ 0.39 EUR;
120uH 10% (RCH895NP-121K Sumida) (120uH, ±10%, Idc=0.82А, Rdc max=0.22 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida
12uH 10% (RCH114NP-120KB Sumida) Sumida 1 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.29 EUR;
12uH 10% (RLB0914-120KL Bourns) (12uH, ±10%, Idc=2.5А, Rdc max=0.055 Ohm, Ausgang radial, d=8.7mm, h=12mm) Bourns
12uH 20% (RCR1616NP-120M Sumida) (12uH, ±20%, Idc=8.5A, Rdc max/typ=11/8.47 mOhm, Ausgang radial, d=16.5mm, h=16.5mm) Sumida
1500uH (RB1314-152KLA) ABC Taiwan
1500uH 10% (MCDR1511NP-152K Sumida) Sumida
1500uH 10% (RCH895NP-152K Sumida) (1500uH, ±10%, Idc=0.23А, Rdc max=2.8 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida
150uH 10% (MCDR1419NP-151K Sumida) (150uH, ±10%, Idc=2.7А, Rdc max=0.11 Ohm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida 180 Stück 1+ 1.66 EUR;
10+ 1.13 EUR;
100+ 0.96 EUR;
1000+ 0.9 EUR;
150uH 10% (RCH110NP-151K Sumida) (150uH, ±10%, Idc=1.4А, Rdc max=0.23 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida 12 Stück 1+ 0.51 EUR;
10+ 0.51 EUR;
100+ 0.39 EUR;
150uH 10% (RCH114NP-151KB Sumida) Sumida 29 Stück 1+ 0.41 EUR;
10+ 0.38 EUR;
100+ 0.35 EUR;
150uH 10% (RCH664NP-151K Sumida) (150uH, ±10%, Idc=0.48А, Rdc max=0.64 Ohm, Ausgang radial, d=6.5mm, h=6.5mm Sumida
150uH 10% (RCH895NP-151K Sumida) (150uH, ±10%, Idc=0.74А, Rdc max=0.27 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida
150uH 10% (RLB0914-151KL Bourns) (150uH, ±10%, Idc=0.8А, Rdc max=0.37 Ohm, Ausgang radial, d=8.7mm, h=12mm) Bourns 159 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.42 EUR;
100+ 0.3 EUR;
150uH ±10% (RB0912-151KLA) 5 Stück
150uH ±10% (RB0914-151KLA) ABC Taiwan
150uH ±10% (RB1314-151KLA) ABC Taiwan
15uH 10% (RCH875NP-150K Sumida) Sumida 3 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.25 EUR;
15uH 10% (RCH895NP-150K Sumida) (15uH, ±10%, Idc=2.1А, Rdc max=0.05 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida
15uH 20% (RCH110NP-150M Sumida) (15uH, ±20%, Idc=4.4А, Rdc max=0.026 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
15uH ±10% (RB0914-150KLA) ABC Taiwan
15uH ±10% (RB1314-150KLB) ABC Taiwan
15uH ±20% (SR1307-150MLB) ABC Taiwan
180uH 10% (MCDR1419NP-181K Sumida) (180uH, ±10%, Idc=2.5А, Rdc max=0.13 Ohm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida
180uH 10% (RCH110NP-181K Sumida) (180uH, ±10%, Idc=1.3А, Rdc max=0.31 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida 12 Stück 1+ 0.7 EUR;
10+ 0.53 EUR;
100+ 0.42 EUR;
180uH 10% (RCH114NP-181KB Sumida)
180uH 10% (RLB0914-181KL Bourns) Bourns 3 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.57 EUR;
18uH 20% (RCH110NP-180M Sumida) (18uH, ±20%, Idc=4.0А, Rdc max=0.033Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida 1 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.51 EUR;
100+ 0.39 EUR;
2,2uH 10% CDRH2D18/HPNP-2R2NC Sumida
2,2uH 20% (11R222C Murata) (1.9A TH radial)
2,7uH 20% (RCH664NP-2R7M Sumida) (2,7uH, ±20%, Idc=3,0А, Rdc max=28,2 Ohm, Ausgang radial, d=6.5mm, h=6.5mm) Sumida
2200uH 10% (RCH114NP-222KB Sumida) (2200uH, ±10%, Idc=0.32А, Rdc max/typ=3.2/2.6 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida 348 Stück 1+ 0.4 EUR;
10+ 0.38 EUR;
100+ 0.32 EUR;
220uH 10% (MCDR1419NP-221K Sumida) (220uH, ±10%, Idc=2.3А, Rdc max=0.16 Ohm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida
220uH 10% (RCH110NP-221K Sumida) (220uH, ±10%, Idc=1.1А, Rdc max=0.34 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida 83 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.5 EUR;
100+ 0.38 EUR;
220uH 10% (RCH114NP-221KB Sumida) (220uH, ±10%, Idc=1.2А, Rdc max=0.35 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida 10 Stück
220uH 10% (RCH664NP-221K Sumida) Sumida 58 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.39 EUR;
100+ 0.29 EUR;
220uH 10% (RCH875NP-221K Sumida) Sumida 16 Stück 1+ 0.57 EUR;
220uH 10% (RCH895NP-221K Sumida) (220uH, ±10%, Idc=0.64А, Rdc max=0.22 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 80 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.36 EUR;
100+ 0.25 EUR;
220uH ±10% (RB0712-221KLA) ABC Taiwan
220uH ±10% (RB1314-221KLA) ABC Taiwan
220uH ±10% (SR0603-221KLB) ABC Taiwan
22uH ±10% (RCH895NP-220K) (22uH ±10% Idc=1.7А, Rdc max=0.06 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm (RCH895NP-220K) Sumida 66 Stück 1+ 0.34 EUR;
10+ 0.33 EUR;
100+ 0.28 EUR;
22uH 10% (ASL1415-220K Anla Tech) AnlaTech/IH
22uH 10% (RCH875NP-220K-Sumida) Sumida 2 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.25 EUR;
22uH 10% (RLB0914-220KL Bourns) (22uH, ±10%, Idc=1.9А, Rdc max=0.09 Ohm, Ausgang radial, d=8.7mm, h=12mm) Bourns 4 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.5 EUR;
100+ 0.38 EUR;
22uH 15% 2440mA 0,021 Ohm 13,4х17mm (10RHBP A671HN-220L-Toko) Ausgangsinduktivität Toko America 20 Stück 1+ 0.84 EUR;
10+ 0.7 EUR;
100+ 0.59 EUR;
22uH 20% (ASL1415-220M Anla Tech) AnlaTech/IH
22uH 20% (MCDR1419NP-220M Sumida) (22uH, ±20%, Idc=5.7А, Rdc max=30 mOhm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida
22uH 20% (RCH106NP-220M Sumida) Sumida
22uH 20% (RCH110NP-220M Sumida) Sumida
22uH ±10% (RB0914-220KLA) ABC Taiwan
22uH ±10% (RB1314-220KLB) ABC Taiwan
22uH ±20% (SR0603-220MLB) ABC Taiwan
22uH ±20% (SR1307-220MLB) ABC Taiwan
270uH 10% (RCH110NP-271K Sumida) (270uH, ±10%, Idc=1.0А, Rdc max=0.4 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
270uH 10% (RCH114NP-271KB Sumida) (270uH, ±10%, Idc=1.1А, Rdc max/typ=0.39/0.3 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida 20 Stück 1+ 0.41 EUR;
10+ 0.38 EUR;
100+ 0.33 EUR;
270uH 10% (RLB0914-271KL Bourns) Bourns
3,3uH ±20% (RB1314-3R3MLB) ABC Taiwan
3.3uH (EC24-3R3K)
33000uH 10% (RCH114NP-333KB Sumida) (33000uH, ±10%, Idc=0.1А, Rdc max/typ=51/41 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida 20 Stück 1+ 0.41 EUR;
10+ 0.38 EUR;
3300uH 10% (RCH114NP-332KB Sumida) (3300uH, ±10%, Idc=0.27А, Rdc max/typ=5.0/4.0 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida 21 Stück 1+ 0.37 EUR;
10+ 0.38 EUR;
100+ 0.35 EUR;
3300uH 10% (RCH895NP-332K Sumida) (3300uH, ±10%, Idc=0.15А, Rdc max=6.16 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 15 Stück 1+ 0.5 EUR;
10+ 0.39 EUR;
330uH 10% (MCDR1419NP-331K Sumida) (330uH, ±10%, Idc=1.8А, Rdc max=0.26 m Ohm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida 275 Stück 1+ 1.66 EUR;
10+ 1.4 EUR;
330uH 10% (RCH110NP-331K Sumida) (330uH, ±10%, Idc=0.93А, Rdc max=0.52 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida 308 Stück 1+ 0.68 EUR;
10+ 0.66 EUR;
100+ 0.56 EUR;
330uH 10% (RCH664NP-331K Sumida) Sumida 66 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.39 EUR;
100+ 0.28 EUR;
330uH 10% (RCH895NP-331K Sumida) (330uH, ±10%, Idc=0.51А, Rdc max=0.61 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 16 Stück 1+ 0.41 EUR;
10+ 0.38 EUR;
330uH 10% (RLB0912-331K) 1.1A d=8.7mm h=10mm Bourns
330uH 10% (RLB0914-331KL Bourns) (330uH, ±10%, Idc=0.6А, Rdc max=0.76 Ohm, Ausgang radial, d=8.7mm, h=12mm) Bourns
330uH ±10% (RB0712-331KLA) ABC Taiwan
330uH ±10% (RB0914-331KLA) ABC Taiwan
330uH ±10% (RB1314-331KLA) ABC Taiwan
330uH ±10% (RCH114NP-331KB Sumida) (330uH, ±10%, Idc=1.0A, Rdc max/typ=0.52/0.40 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida 20 Stück 1+ 0.49 EUR;
10+ 0.45 EUR;
330uH ±10% (SR0603-331KLB) ABC Taiwan
33mH 10% (RCH895NP-333K Sumida) (33mH, ±10%, Idc=0.048А, Rdc max=64.2 Ohm, Ausgang radial d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 20 Stück
33mH 10% (RCP195D-333K Sumida) Sumida 600 Stück 1+ 0.5 EUR;
10+ 0.39 EUR;
100+ 0.28 EUR;
33uH 10% (RCH110NP-330K-Sumida) Sumida 12 Stück 1+ 0.57 EUR;
33uH 10% (RCH895NP-330K Sumida) (33uH, ±10%, Idc=1.4А, Rdc max=0.07 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 27 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.21 EUR;
33uH 10% (RLB0914-330KL Bourns) (33uH, ±10%, Idc=1.7А, Rdc max=0.12 Ohm, Ausgang radial, d=8.7mm, h=12mm) Bourns 163 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.42 EUR;
100+ 0.36 EUR;
33UH 600MA T/H RADIA (RLB0712-330KL)
33uH ±10% (RB0712-330KLA) ABC Taiwan
33uH ±10% (RB0914-330KLA) ABC Taiwan
3900uH 10% (RCH114NP-392KB Sumida) (3900uH, ±10%, Idc=0.25А, Rdc max/typ=5.6/4.5 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm Sumida
390uH 10% (MCDR1419NP-391K Sumida) Sumida
390uH ±10% (RB0914-391KLA) ABC Taiwan
39uH 10% (RCH110NP-390K Sumida) (39uH, ±10%, Idc=2.7А, Rdc max=0.073 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
39uH 10% (RCH114NP-390KB Sumida) (39uH, ±10%, Idc=2.7А, Rdc max/typ=74/57 mOhm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida
3uH 10% (ASL1012-3R0N-Anla Tech) AnlaTech/IH
4,7uH 20% (RLB0914-4R7ML Bourns) (4,7uH, ±20%, Idc=3.2А, Rdc max=0.033 Ohm, Ausgang radial, d=8.7mm, h=12mm) Bourns 180 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.51 EUR;
100+ 0.34 EUR;
4,7uH 5A RLB1314-4R7ML
4,7uH ±20% (RCH664NP-4R7M Sumida) (4,7uH, ±20%, Idc=2.43А, Rdc max=36.4 m Ohm, Ausgang radial, d=6.5mm, h=6.5mm) Sumida 83 Stück 1+ 0.84 EUR;
4700uH 10% (RCH895NP-472K Sumida) (4700uH, ±10%, Idc=0.13А, Rdc max=7.89 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida
470uH 10% (RCH110NP-471K Sumida) (470uH, ±10%, Idc=0.78A, Rdc max=0.71 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida 81 Stück 1+ 0.5 EUR;
10+ 0.46 EUR;
100+ 0.44 EUR;
470uH 10% (RLB0914-471KL Bourns) (470uH, ±10%, Idc=0.5А, Rdc max=1.3 Ohm, Ausgang radial, d=8.7mm, h=12mm Bourns 128 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.53 EUR;
100+ 0.41 EUR;
470uH 10% RLB1314-471KL
470uH ±10% (AA0307 471KLB) ABC Taiwan
470uH ±10% (MCDR1419NP-471K Sumida) (470uH, ±10%, Idc=1.5А, Rdc max=0.33 Ohm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm Sumida
470uH ±10% (RB0712-471KLA) ABC Taiwan
470uH ±10% (RB0912-471KLA) ABC Taiwan
470uH ±10% (RCH895NP-471K Sumida) (470uH, ±10%, Idc=0.43А, Rdc max=0.89 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 20 Stück 1+ 0.34 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.23 EUR;
470uH ±10% (SR0603-471KLB) ABC Taiwan
47uH (RLB1314-470KL)
47uH 10% (MCDR1419NP-470K Sumida) (47uH, ±10%, Idc=4.2А, Rdc max=44 mOhm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida 1 Stück 1+ 1.26 EUR;
10+ 1.07 EUR;
100+ 0.89 EUR;
47uH 10% (RCH110NP-470K Sumida) Sumida 134 Stück 1+ 0.5 EUR;
10+ 0.44 EUR;
47uH 10% (RCH114NP-470KB Sumida) Sumida 60 Stück 1+ 0.38 EUR;
10+ 0.35 EUR;
47uH 10% (RCH664NP-470K Sumida) (47uH, ±10%, Idc=0.87А, Rdc max=0.23 Ohm, Ausgang radial, d=6.5mm, h=6.5mm) Sumida 1 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.25 EUR;
100+ 0.17 EUR;
47uH 10% (RCH895NP-470K Sumida) (47uH, ±10%, Idc=1.3А, Rdc max=0.1 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida 17 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.21 EUR;
47uH 10% (RLB0912-470K Bourns) Bourns
47uH 10% (RLB0914-470KL Bourns) Bourns
47uH ±10% (RB0712-470KLA) ABC Taiwan
47uH ±10% (RB0912-470KLA) ABC Taiwan
47uH ±10% (RB1314-470KLB) ABC Taiwan 57 Stück 1+ 0.7 EUR;
560uH 10% (RCH110NP-561K Sumida) (560uH, ±10%, Idc=0.71А, Rdc max=1.0 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
560uH 10% (RCR1616NP-561K Sumida) (560uH, ±10%, Idc=1.1A, Rdc max/typ=380/291 mOhm, Ausgang radial, d=16.5mm, h=16.5mm) Sumida
560uH ±10% (MCDR1419NP-561K Sumida) (560uH, ±10%, Idc=1.4А, Rdc max=0.41 Ohm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida
56uH 10% (RCH110NP-560K Sumida) (56uH, ±10%, Idc=2.3А, Rdc max=0.092Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
5uH 20% 10A 175MHz (B82111B0000C021 (B82111BC21))
5UH 4A 34 MOHM TH (B82133A5402M-TDK Epcos)
6,3uH 20% (RCH114NP-6R3MB Sumida) (6,3uH, ±20%, Idc=4.3А, Rdc max/typ=26/20 mOhm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida
6,8uH ±20% (RB0914-6R8MLA) ABC Taiwan
680uH 10% (MCDR1419NP-681K Sumida) (680uH, ±10%, Idc=1.3А, Rdc max=0.46 Ohm, Ausgang radial, d=18.0mm, h=20.0mm) Sumida
680uH 10% (RCH110NP-681K Sumida)
680uH 10% (RCH895NP-681K Sumida) Sumida
680uH 10% (RCR875DNP-681K Sumida) (Leistungs- Draht- im geschirmten Kern, Ausgang radial) Sumida 232 Stück 1+ 0.98 EUR;
10+ 0.81 EUR;
680uH 10% (RLB0914-681KL Bourns) (680uH, ±10%, Idc=0.4А, Rdc max=1.6 Ohm, Ausgang radial, d=8.7mm, h=12mm) Bourns
680uH ±10% (RB0912-681KLA) ABC Taiwan
680uH ±10% (RB1314-681KLA) ABC Taiwan
68uH 0,79A (RB0912-680KLA) ABC Taiwan
68uH 10% (MCDR1419NP-680K Sumida) Sumida
68uH 10% (RCH110NP-680K Sumida) (68uH, ±10%, Idc=2.1А, Rdc max=0.12 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
68uH 10% (RCH114NP-680KB Sumida) Sumida 15 Stück 1+ 0.3 EUR;
10+ 0.28 EUR;
68uH 10% (RCH875NP-680K Sumida) Sumida 34 Stück 1+ 0.57 EUR;
68uH 10% (RCH895NP-680K Sumida) (68uH, ±10%, Idc=1.1А, Rdc max=0.14 Ohm, Ausgang radial, d=8.3mm, h=9.5mm) Sumida
68uH ±10% (RB1314-680KLA) ABC Taiwan
7,5uH 20% (RCH114NP-7R5MB Sumida) (7,5uH, ±20%, Idc=4.2А, Rdc max/typ=29/22 mOhm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida 1 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.36 EUR;
100+ 0.25 EUR;
7124-RC Bourns
8200uH 10% (RCH114NP-822KB Sumida) (8200uH, ±10%, Idc=0.17А, Rdc max/typ=14/11 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=14.4mm) Sumida 30 Stück 1+ 0.38 EUR;
10+ 0.36 EUR;
820uH 10% (RCH110NP-821K Sumida) (820uH, ±10%, Idc=0.59А, Rdc max=1.3 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
820uH 10% (RCH114NP-821KB-Sumida) Sumida
82uH 10% (RCH110NP-820K Sumida) (82uH, ±10%, Idc=1.9А, Rdc max=0.14 Ohm, Ausgang radial, d=10.5mm, h=10.5mm) Sumida
84225C Murata
AIUR-02H-102K Abracon Corporation
B82111B0000C019
B82721A2701N20
CDRH127/LDNP-2R4NC Sumida
CDRH2D18/HPNP-100N
CDRH4D28C/LDNP-6R8PC
CMKE10C01TH /Delta (analog: T60405-N4025-X051 /Vac) Ausgleichsdrossel
COIL0.33
COIL0810-0.1
DLE-601U-8A Drossel: doppelt, Unterdrückung von Störungen; 0,6мГн; 8А; 15мOhm
DRQ74-101-R
EC24-120K
fpi-0503-220k
LPA0618-102KL Bourns
LQH5BPN100MT0L
LQH5BPN220MT0L
LQH5BPN4R7NT0L
PE-52627NL 44 Stück
PE-54039NL Pulse Electronics Corporation
PK0810-100K -3L
PLY10AN9920R6R3B Murata
RB0712-220KLA ABC
RB0912-3R3M4A
RB0914-150KLA PBF ABC
RB0914-681KLA Drossel mit Radialausgang; L = 680 mkHz; Idc, А = 0,4; Abmess., mm = 8,7 х 12 х 5
rch-664np-821
RCH855NP-102K
RCH855NP-330K
RCH855NP-470K
RCH895-333K
RFB0810-681L
RLB0712-470K Ind Power Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 450mA RDL
RLB0914-221KL(Induktivität)
RLB1314-102
RLB1314-103KL
RLB1314-6R8M
RN112-1.5-02 Schaffner
SDR0604-471KL
SDR1307-221KL Bourns
SH50S-2.0-150 Amgis LLC
SR0805-6R8MLB (6,8uH ±20%) ABC Taiwan
SRF3216-222Y Bourns
TSL0709RA-150K1R6-PF TDK INDUCTOR 15UH 1.6A RADIAL
TSL0808RA-150K2R1-PF Ind Power Wirewound 15uH 10% 1KHz 20Q-Factor 2.4A radial