IC Speicher

Part Number Hersteller verfügbar Preis ohne MwSt
23K256-I/SN
23K640-I/SN
23LC1024-I/SN
23LCV1024-I/SN M/S
24AA256-I/SN
24AA512-I/SM Microchip
24AA64T-I/OT
24C02AM1-SMD
24C02C-E/SN
24C65-I/SM
24FC256-I/P Microchip
24LC02B/P
24LC02BT-I/SN Microchip
24LC04/P Microchip 41 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.22 EUR;
24LC04B-I/MC Microchip
24LC04BT
24LC04BT-I/SN
24LC08B-I/SNG Microchip
24LC1025-E/SM
24LC1025-I/SM Microchip
24LC128-I/SN 67 Stück
24LC16B-I/P Microchip
24LC16B-I/SN Microchip
24LC256-I/P
24LC256-I/SM
24LC256-I/SN
24LC256T-I/SM Microchip
24LC32/P Microchip 32 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.51 EUR;
100+ 0.39 EUR;
24LC32A-I/PG
24LC512 5V DIP8
24LC512-E/SM
24LC512-I/P
24LC512-I/SM
24LC512T-I/SM Microchip 2 Stück 1+ 1.13 EUR;
10+ 0.95 EUR;
24LC512T-I/SN Microchip 5 Stück 1+ 1.54 EUR;
24LC515-I/P Microchip
24LC64-I/P
24LC64-I/SN
24LC64T-I/SN Microchip 195 Stück 1+ 0.4 EUR;
10+ 0.32 EUR;
24LC65-I/P
24LC65/P
24LC65I/SM Microchip 5 Stück 1+ 1.54 EUR;
10+ 1.26 EUR;
25AA02E48T-I/OT
25AA256-I/SN
25AA512-I/P
25C040-I/SN
25LC040A-I/SN
25LC080A-I/SN
25LC1024-I/P Microchip 18 Stück 1+ 2.74 EUR;
10+ 2.26 EUR;
25LC1024-I/SM
25LC256-I/SN Microchip 88 Stück 1+ 1.4 EUR;
25LC512-I/SN
25LC640-I/P PDIP08
25P64-VMF6TP
26PC01SMT
26VF032BA-104I/SM MICROCHIP TECHNOLOGY
27C020-70PLCC
27C040-100
27C1024
27C512-70-OTP
28F020-150JC
4256BWP
70V24L15PFG IDT
7205L25TP IDT 2 Stück
934125100 CA3LD
93C46B-I/ST
93C46B/P
93C56B-I/P
93C56WP
93C66
93C66A-E/SN
93C66B-I/P
93C86AN
93C86B1
93LC46B Microchip
93LC46B-I/P
93LC46B/SN Microchip
93LC46BT-I/SN Microchip 37 Stück 1+ 0.5 EUR;
93LC66B-I/SN 197 Stück
93LCS56I/SN
A29040BL-70F
AAT4610AIGV-T1
AM26C32C
AM27C010-70DC AMD
AM27C020-90PC AMD
AM27C040-100DC
AM27C040-120DC
AM27C040-150DC
AM27C040-90DC
AM27C128-150DC AMD
AM28F020-120JC
AM29DL400BT-70EI AMD
AM29DL400BT-70SE
AM29F010-70PI
AM29F010B-45JC AMD 33 Stück 1+ 3.16 EUR;
10+ 2.8 EUR;
100+ 2.35 EUR;
AM29F010B-70JF
AM29F010B-70PF
AM29F010B-90EF
AM29F040-70JC
AM29F040B-70JFT
AM29F040B-90PC Mikroschaltung
AM29F040B-90PF
AM29F080B-120EC
AM29F080B-90EF
AM29F160DB-120EC
AM29F160DT-70EI
AM29F200BB-70SE
AM29F200BB-70SF
AM29F200BT-90SC AMD 28 Stück 1+ 1.26 EUR;
10+ 0.84 EUR;
AM29F400BB-55SF 7 Stück
AM29F400BB-70SD
AM29F800BB-55EF AMD
AM29LV008BB-90EE
AM29LV040B-70EI
AM29LV040B-70JD AMD
AM29LV160DB-120EC
AM29LV160DB-70ED
AM29LV160DB-90EI
AM29LV320DT90EI
AN2136SC Cypress
AS6C1008-55SIN ALLIANCE MEMORY
AS6C4008-55PCN ALLIANCE MEMORY
AS6C8008-55ZIN
AS7C256-15JC
AS7C256A-15JIN
AS7C256B-12JIN
AS7C3256-12JC
AS7C34096A-10TIN
AS7C34096A-12JIN
AS7C34098A-12(10)
AS7C34098A-12TCN
AS7C4096A-15JCN
AT17C65 Atmel
AT17LV128-10PI
AT17LV256-10PC Atmel 3 Stück 1+ 12.32 EUR;
AT17LV256-10PU (Austausch AT17LV256-10PI) Atmel 2 Stück 1+ 8.4 EUR;
AT17LV512A-10JU
AT24C01A-10PU-2.7 Atmel 1 Stück
AT24C01A-10SU-2.7 Atmel
AT24C02-10PI-2.7 Atmel 12 Stück
AT24C02BN-SH-T Atmel
AT24C02N-10SI-2,7 Atmel 25 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.16 EUR;
100+ 0.1 EUR;
AT24C04-10PI-2.7 Atmel
AT24C04AN-10SU-2.7 Atmel
AT24C04AN-SI Atmel
AT24C04BN-SH-T 266 Stück
AT24C04N-10SI-1.8 Atmel 1327 Stück 1+ 0.24 EUR;
10+ 0.17 EUR;
100+ 0.12 EUR;
1000+ 0.11 EUR;
AT24C04N-10SI-2,7 Atmel
AT24C04N-10SU-2.7TR Atmel
AT24C08A-10PI-2.7 Atmel
AT24C08AN-10SI Atmel
AT24C08AN-10SI-2.7 Atmel 91 Stück
AT24C08B-PU Atmel 27 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.42 EUR;
100+ 0.3 EUR;
AT24C08BN-SH-T Atmel 47 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.23 EUR;
100+ 0.15 EUR;
AT24C08N-10SC Atmel
AT24C1024BN-SH-B M/S
AT24C1024BN-SH25-B Atmel
AT24C1024BW-SH25-B Atmel
AT24C1024BW-SH25-T Atmel 23 Stück
AT24C1024W-10SI-2.7 Atmel
AT24C1024W-10SU-2.7 Atmel 2 Stück
AT24C128BN-SH-T Atmel
AT24C128N-10SI-2.7 Atmel
AT24C16-PI-2.7 Atmel
AT24C16A-10PI-1.8 Atmel
AT24C16A-10PI-2.7 Atmel
AT24C16AN-10SI-1.8 Atmel
AT24C16AN-10SI-2,7 Atmel
AT24C16B-PU Atmel
AT24C16BN-SH Atmel
AT24C16C-PUM Atmel
AT24C16D(Mikroschaltung)
AT24C256-10PI Atmel 18 Stück 1+ 0.72 EUR;
10+ 0.6 EUR;
100+ 0.5 EUR;
AT24C256B-PU Atmel
AT24C256BN-SH-B Atmel
AT24C256BN-SH-T Atmel
AT24C256BW-SH-T Atmel
AT24C256C-SSHL-B Atmel
AT24C256C-SSHL-T Atmel 81 Stück 1+ 0.24 EUR;
10+ 0.2 EUR;
AT24C256C-SSUL-B
AT24C256W-10SI-2.7 Atmel
AT24C32-10PI-2.7 Atmel 881 Stück 1+ 0.32 EUR;
10+ 0.28 EUR;
100+ 0.2 EUR;
1000+ 0.16 EUR;
AT24C32C-PU Atmel
AT24C32N-10SC-2.5 Atmel 38 Stück 1+ 0.5 EUR;
10+ 0.39 EUR;
100+ 0.31 EUR;
AT24C512-10PC Atmel
AT24C512-10PI-2,7 Atmel
AT24C512-10PU-2.7 Atmel
AT24C512B-PU25 Atmel
AT24C512BN-SH-B Atmel
AT24C512BN-SH25-B Atmel
AT24C512BN-SH25-T Atmel
AT24C512N-10SI(SU)-2,7 Atmel
AT24C512N-10SI-2.7 Atmel
AT24C512W-10SI-2.7 Atmel
AT24C512W-10SU-2.7 Atmel
AT24C64-10PI-1.8 Atmel 50 Stück 1+ 0.56 EUR;
10+ 0.5 EUR;
100+ 0.4 EUR;
1000+ 0.28 EUR;
AT24C64-10PI-2,5 Atmel
AT24C64-10PI-2,7 Atmel
AT24C64-10TI-2.7
AT24C64A-10PI-2.7 Atmel
AT24C64A-10PU-2.7 Atmel
AT24C64AN-10SI-2.7 Atmel 106 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.42 EUR;
100+ 0.3 EUR;
AT24C64AN-10SU-2.7TR Atmel
AT24C64D-SSHM-T Atmel
AT24C64N-10SC-2.7 Atmel
AT24C64N-10SI-1.8 Atmel
AT24CM01-SSHD-T Atmel 4 Stück
AT24CM01-XHM-T
AT25080AN-10SE-2.7C Atmel
AT25128N-10SI-1.8 Atmel
AT25256A-10PI-2.7 Atmel
AT25256AN-10SU-2.7 Atmel
AT25256AW-10SU-2.7 Atmel
AT25320AN-10SU-2.7
AT25640AN-10SI-2.7
AT25640AN-10SU-2.7 45 Stück
AT25640N-10SI-2.7 Atmel
AT25DF041A-SH-B Atmel
AT25DF041A-SSH-B Atmel
AT25DF041A-SSH-T Atmel
AT25DF081A-SSH-B Atmel
AT25DF161-SH-B
AT25DF161-SH-T Atmel
AT25DF321-SU/AT25DF321A-SH-B Atmel
AT25DF321A-SH-T Adesto 8 Stück 1+ 0.96 EUR;
AT25DF641-MWH-Y Atmel
AT25F2048N-10SU-2.7 Atmel
AT25F512AN-10SU-2.7 Atmel
AT25F512N-10SI-2.7 Atmel
AT25P1024W1-10SI-2.7 Atmel
AT26DF161 Atmel
AT26DF161-SU Atmel
AT27C010-70PU Atmel
AT27C020-70JC Atmel
AT27C040-70PC
AT27C040-70PU Atmel
AT27C040-90PC
AT27C040-90PI
AT27C040-90PU
AT27C256R-70PI Atmel
AT27C256R-70PU Atmel
AT27C4096-12JC Atmel
AT27C4096-90JU Atmel
AT27C512R-70JC Atmel 9 Stück 1+ 1.54 EUR;
AT27C512R-70PU Atmel
AT28C010-20BC Atmel
AT28C010-20PC
AT28C16-15PC Atmel
AT28C16-15SI Atmel
AT28C16-20PU Atmel
AT28C16B-35PC Atmel
AT28C16E-20JI Atmel
AT28C17-15JU Atmel
AT28C256-15SI Atmel
AT28C256F-15JI Atmel
AT28C256F-15PI Atmel
AT28C64-15PC Atmel
AT28C64B-15PI Atmel
AT28C64B-15PU 11 Stück
AT28C64B-15SI Atmel
AT28HC256-12JU Atmel
AT28HC256-12PI Atmel
AT28HC256-70JC Atmel
AT28HC256-70PI Atmel
AT28HC64BF-12SU Atmel
AT29C010A-12JC Atmel
AT29C010A-12JI Atmel
AT29C010A-12PC Atmel
AT29C010A-12TC Atmel
AT29C010A-15PC
AT29C010A-90JC Atmel
AT29C010A-90JI Atmel
AT29C010A-90PI Atmel
AT29C020-12PI Atmel
AT29C020-90JC Atmel
AT29C020-90JI Atmel
AT29C040A-12PI Atmel
AT29C040A-90JU
AT29C040A-90PI
AT29C040A-90TC Atmel
AT29C040A-90TI
AT29C040A-90TU Atmel
AT29C040A12TI Atmel
AT29C1024-70JC Atmel 19 Stück 1+ 2.56 EUR;
10+ 2.32 EUR;
AT29C256-12PC Atmel
AT29C256-70PI Atmel
AT29C512-12JI
AT29C512-12PI Atmel
AT29C512-15JC Atmel
AT29C512-70JI Atmel
AT29C512-70JU Atmel
AT29C512-70P1 Atmel
AT29C512-70PC Atmel
AT29C512-70PI Atmel
AT29C512-70TU Atmel 3 Stück 1+ 2.46 EUR;
AT29C512-90JI Atmel
AT29C512-90PI Atmel
AT29C512-90PU
AT29CO20-90JC Atmel
AT29LV010A-12JI Atmel
AT29LV010A-15JC Atmel
AT29LV010А-15JI Atmel
AT29LV040A-12TI Atmel
AT29LV040A-15TI Atmel
AT29LV040A-20TI Atmel
AT29LV256-15JI Atmel 19 Stück 1+ 3.8 EUR;
10+ 2.8 EUR;
AT42QT2160-MMU Atmel
AT45DB011B-SC Atmel
AT45DB011B-SI Atmel
AT45DB011B-SU Atmel
AT45DB011D-SH-B Atmel
AT45DB011D-SSH-B
AT45DB021D Atmel
AT45DB021D-SSH-B ADESTO
AT45DB041A-RC Atmel 8 Stück 1+ 3.64 EUR;
AT45DB041B-RI Atmel
AT45DB041B-SI Atmel
AT45DB041B-SU Atmel
AT45DB041D-SSU Atmel
AT45DB041D-SU Atmel
AT45DB081-RU Atmel
AT45DB081B-RI Atmel
AT45DB081B-RU Atmel
AT45DB081B-SU Atmel
AT45DB081B-TC Atmel
AT45DB081D-SSU Atmel
AT45DB081D-SSU-SL954 Atmel
AT45DB081D-SU Atmel 46 Stück 1+ 1.68 EUR;
10+ 1.54 EUR;
100+ 1.36 EUR;
AT45DB161-JI Atmel 8 Stück 1+ 1.26 EUR;
AT45DB161-RI Atmel
AT45DB161B-CNC Atmel
AT45DB161B-RI Atmel
AT45DB161D-SU Atmel
AT45DB161D-SU Atmel 6 Stück 1+ 3.32 EUR;
10+ 3.06 EUR;
AT45DB161D-SU-SL383 Atmel 5 Stück 1+ 3.12 EUR;
AT45DB161D-TU Atmel
AT45DB321C-TU Atmel
AT45DB321D-SU Atmel
AT45DB321D-TU Atmel
AT45DB642D-CNU Atmel 1 Stück
AT45DB642D-TU Atmel
AT49BV162A-70TI Atmel
AT49BV320D-70TU Atmel 6 Stück 1+ 4.92 EUR;
AT49BV322A-70TU
AT49BV322D-70TU Atmel
AT49F001-70JI Atmel 19 Stück 1+ 1.28 EUR;
10+ 1.16 EUR;
AT49F001-90PI Atmel
AT49F001NT-90PC Atmel
AT49F010-12PI
AT49F010-90PC Atmel
AT49HF010-45TI Atmel 4 Stück 1+ 4.4 EUR;
AT49LV1614-90TC Atmel
AT88SC0104CA-SH ATMEL
AT88SC0104CA-SH-T
AT89C51RC23CSUM Atmel
AT90USB1287-16AU
AT91RM9200-CJ-002 Atmel
AT91RM9200-QU-002 Atmel
AT91SAM7X256B-AU Atmel
AT93C46-10SI-2.7 Atmel
AT93C46-10SU-2.7 Atmel 364 Stück 1+ 0.16 EUR;
10+ 0.14 EUR;
100+ 0.12 EUR;
AT93C46D-PU Atmel 131 Stück 1+ 0.5 EUR;
10+ 0.39 EUR;
AT93C46DN-SH Atmel 108 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.16 EUR;
100+ 0.12 EUR;
AT93C56A-10PI-2.7 Atmel
AT93C56A-10SU-1.8 Atmel
AT93C66A-10SU-2.7 Atmel
ATF1502AS-10AI44 Atmel
ATF16V8BQL-15PC Atmel
ATMEGA88V-10AU
ATTINY88-MMU
ATxmega128A3-AU Atmel
BS616LV1010EC
BS62LV1027SCP55
BS62LV1027SIP55 (CY62128ELL-45SXI /CYPRESS/)
BS62LV256PIP-55
BS62LV256SIP55
BS62LV4005EI BSI
BS62LV4006-SIP-70
C8051F226-GQR
C8051F350-GQR SiLabs
C8051F410-GQR
CAT28C17AP-20
CAT28C256P ON
CAT28C64BP-15
CAT28F010LI12 ON 4 Stück 1+ 3.4 EUR;
CAT28F010NA-12
CAT28F010P
CAT28F010PI-12
CAT28F020LI-12
CAT93C56P Catalyst
CM1210C
CS5526BP Cirrus
CXD9113AR
CXP5058H Sony 1 Stück 1+ 9.52 EUR;
CY62136VLL-70ZSXE
CY62146ELL-45ZSXA
CY62148BLL-70SXI
CY62167EV30LL-45BVXI
CY62177EV30
CY62256LL-55SNX Cypress
CY62256LL-70SNI Cypress
CY62256NLL-55SNXI
CY62256VNLL-70SNC
CY7C1020B-12ZXC
CY7C1021B-15ZXC
CY7C1061DV33-10ZSXI
CY7C1302DV25-167BZC
CY7C133-25JI
CY7C1354B-166AI Cypress 5 Stück 1+ 9 EUR;
CY7C185-25PC Cypress
CY7C199-12VC Cypress 170 Stück 1+ 1.3 EUR;
10+ 1.16 EUR;
CY7C199-15PC
CY7C421-20JC
CY7C429-20JXC Cypress
CY7C460A-25PTC
CY7C466A-10JC
CY7C68013A-56LTXC
CY8C27243-24SXI
CY8C29466-24PXI
CY8C29466-24SXI
D2732D
D8155HC
DS1213C
DS1213D
DS1220AB-100IND
DS1225AB-70IND+
ds1225y-150+
DS1225Y-150IND DS
DS1230Y-100+ DS
DS1250Y-70(Mikroschaltung)
DS1338Z-33 DS
DS1609S-50
DS16EV5110ASQ/NOPB
DS1977-F5#
DS1982-F3+
DS1990A-F5+ Sicherheits-Authentifizierungs-ICs Serial Number iButton DS 37 Stück 1+ 1.98 EUR;
10+ 1.9 EUR;
100+ 1.23 EUR;
DS2430A+ DS
DS2431+ DS
DS2431P+ DS 15 Stück 1+ 1.26 EUR;
10+ 1.06 EUR;
DS2432P DS
DS2432P+ DS
DS2433+ DS
DS2502P-E48+ Maxim 96 Stück 1+ 3.12 EUR;
10+ 2.84 EUR;
DS28EC20+ DS
EM638165TS-6G ELITEMT
EM638325TS-6G Etron
EM639165TS-6G
EN25F16-100HIP
EN25F40-100GCP
EN25F80-100H
EN25F80-100QCP
EN25Q32B-104HIP
EN25T80-75QCP
EP910ILI-12 Altera
EPM3064ATI100-10N Altera
FM1608-120-PG
FM1608-120S Ramtron 2767 Stück 1+ 3.08 EUR;
FM1808-70-PG 5 Stück
FM18W08-SGTR Ramtron
FM20L08-60-TG RAM 1 Stück 1+ 10.52 EUR;
FM24C04B-GTR
FM24C16-C
FM24C16A-G Ramtron 20 Stück 1+ 1.88 EUR;
10+ 1.56 EUR;
FM24C256-GTR
FM24C256-SE
FM24C512-G
FM24C64 Fairchild 10 Stück 1+ 0.94 EUR;
10+ 0.86 EUR;
100+ 0.75 EUR;
FM24C64-G Ramtron
FM24C64-P
FM24C64-S Ramtron 10 Stück 1+ 3.28 EUR;
10+ 2.92 EUR;
FM24CL04-G
FM24CL04B-GTR
FM24CL16-S Ramtron 118 Stück 1+ 1.54 EUR;
10+ 1.36 EUR;
100+ 1.16 EUR;
FM24CL16B-G 388 Stück
FM24CL64S Ramtron
FM24V10-G
FM24W256-GTR
FM25040-S Cypress 150 Stück 1+ 2.26 EUR;
10+ 2.1 EUR;
100+ 1.82 EUR;
FM25256B-G
FM25640-G
FM25640B-G Ramtron
FM25C160-S
FM25CL64B-G
FM25CL64B-GTR
FM25H20-DG Ramtron 2 Stück 1+ 22.4 EUR;
FM25L16-G Cypress
FM25L16B-GTR
FM25L256-S
FM25L256B-G
FM25L256B-GTR Ramtron
FM25V02-GTR Ramtron
FM25V05-G
FM25V10-G
FM25W256-G Ramtron
FM25W256-GTR
FM27C040Q
FM27C040Q-120
FM27C512QE120 Fairchild
FM28V100-TG
FM31278-G (Mikroschaltungen vers.)
FM3164-GTR
GLS27SF512-70-3C-NHE
GS8161Z18BD-200
H27U2G8F2CTR
H27UAG8T2ATR-BC
HEF4043BP NXP
HM6116
HM6116P-4
HM6207HLP-45 HITACHI
HM6264AP-15
HM6264BLP-10
HM6264LP-12
HM6264LP-70
HMC1021Z-RC Honeywell
HN462732G Hitachi
HT6264-70
HT93LC56 Holtec
HY27US08121B-TPCB 3 Stück
HY57V561620FTP-H-C
HY57V641620FTP-7
HY57V64820HGT7
HY57V64820HGTP
HY5DU561622DTJ
HY62256ALT1-55 Hyundai 39 Stück 1+ 0.84 EUR;
10+ 0.79 EUR;
HY6264ALP-10
HY6264ALP-70
HY628400 LLG-70 Hyundai 2 Stück 1+ 3.36 EUR;
10+ 3.16 EUR;
HY628400ALLG-55
HY628400ALLG-70
HYB25L512160AC-7.5
IDT7005S35J IDT 14 Stück 1+ 7.4 EUR;
10+ 5.6 EUR;
IDT7201-LA25TP
IDT7205L35TP
IDT72V06-L35J
IRS21094PBF
IS41LV16105C-50TLI
IS42S32200C1-6TL
IS42S32800B-6TLI
IS61C1024AL-12TLI
IS61C256AL Intersil 10 Stück 1+ 1.3 EUR;
IS61C3216-15T ISSI 36 Stück 1+ 1.16 EUR;
10+ 1.06 EUR;
IS61C64B-15J ISSI 20 Stück 1+ 1 EUR;
10+ 0.84 EUR;
IS61LV10248-10T
IS61LV256-12TLI ISSI
IS61LV256-15J ISSI
IS61LV3216-12T ISSI 12 Stück 1+ 1.13 EUR;
IS61WV12816BLL12TLI
IS61WV25616BLL-10TLI
IS61WV25616BLL1
IS62C1024AL-35QLI
IS62C256AL-45ULI ISSI 18 Stück 1+ 2.26 EUR;
IS64WV102416BLL-10CTLA3
IS93C66-3GR ISSI
JS28F128J3D75
JS28F128P33T85A
JS28F640J3D-75
K4D263238G-VC36 Samsung
K4D263238K-UC50
K4M513233C-DN75
K4S281632I-UC75
K4S281632K-UI75T
K4S511632D-UC75
K4S511632D-UC75T00
K4S511632M-TC/TL1L
K4S561632H-UC75
K4S561632J-UC75 (Mikroschaltung)
K4S561632N-LC75000
K4S641632-UC75T
K4S641632H-UC75T
K4S643232F-TC70 Samsung 17 Stück 1+ 4.52 EUR;
10+ 2.8 EUR;
K4T1G164QE-HCE6
K6R4008V1D-JC10 Samsung
K6R4008V1D-KI10000
K6R4008V1D-TI10
K6R4008V1D-UI10T
K6R4016C1D-JC10
K6R4016C1D-TI10 Samsung 2 Stück 1+ 2.8 EUR;
K6R4016C1D-UI10 Samsung
K6R4016V1D-UI10T
K6T1008C2C-DB70 Samsung
K6T1008C2E-GF70 Samsung 2 Stück 1+ 2.74 EUR;
10+ 2.1 EUR;
K6T2008V2A-YF70
K6T4008C1C-DB55
K6X0808C1D-DF70
K6X1008C2D-BF55
K6X1008C2D-DF55
K6X1008C2D-GF55 Samsung
K6X4008C1F-BF55
K6X4008C1F-GF55
K6X4016T3F-TF70
K6X4016T3F-UF55 36 Stück 1+ 2.74 EUR;
10+ 2.26 EUR;
K6X8008T2B-UF55 Samsung
K8Q2815UQB-PI4B Samsung
K9F1208U0C
K9F1208U0C-PCB0
K9F1G08U0A-PIB0
K9F1G08U0C-PCB0
K9F1G08U0D-SIB0
K9F2G08U0A-PCB0
K9F2G08U0A-PIB0
K9F2G08U0B-PCB0 Samsung
K9F2G08U0C-SIB0000
K9F4G08U0A-PCBO
K9F4G08U0B-PIB0 Samsung
K9F5608U0D-PCB0
K9F5608U0D-PCB0T
K9F5608U0D-PCB0T00
K9F8G08U0M-PIB Samsung
K9G8G08UOA-PCB0
K9GAG08U0MPIB0
K9K8G08U0B-PIB (K9K8G08U0B-PIB00) Samsung
K9K8G08U0D-SIB0 (K9K8G08U0D-SIB0T00) Samsung
K9K8G08U0E-SIB0000 Samsung
K9WAG08U1B-PCB0
KM62256CLG-7
KM62256DLG
KM62256DLGI-7L
KM681000CLG-7
KM93C46G SMG
LD1117S25CTR
LH28F640BFHE-PTTLHFA SHARP
LPC1343FHN33,551
M24128-BWBN6 ST 2 Stück 1+ 0.84 EUR;
10+ 0.67 EUR;
M24256-BWBN6P ST
M24256-BWMN6TP
M24512-WMW6G ST 7 Stück 1+ 1.54 EUR;
10+ 1.26 EUR;
M24C01-WMN6P ST 150 Stück
M24C02-WMN6P ST 25 Stück 1+ 0.15 EUR;
10+ 0.13 EUR;
100+ 0.12 EUR;
M24C02WBN6P ST 219 Stück
M24C04-WBN6 ST
M24C04-WMN6TP
M24C08-WBN6P ST 20 Stück 1+ 0.24 EUR;
10+ 0.2 EUR;
100+ 0.2 EUR;
1000+ 26 EUR;
10000+ 9.24 EUR;
M24C08-WMN6P ST 208 Stück
M24C08-WMN6TP ST 46 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.23 EUR;
100+ 0.15 EUR;
1000+ 0.14 EUR;
M24C16-RMN6P ST 3 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.29 EUR;
M24C16-WBN6 ST 106 Stück 1+ 0.42 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.19 EUR;
M24C16-WMN6 ST
M24C16-WMN6P ST 14 Stück 1+ 0.15 EUR;
10+ 0.13 EUR;
100+ 0.12 EUR;
1000+ 0.1 EUR;
M24C16-WMN6TP ST
M24C32-WBN6 ST 4 Stück 1+ 0.57 EUR;
10+ 0.42 EUR;
M24C32-WMN6P ST 204 Stück
M24C64-MN6 ST 72 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.24 EUR;
M24C64-RMN6TP
M24C64-WDW6T ST 10 Stück
M24C64-WMN6TP PBF
M24M01-RMN6TP ST
M24M02DRMN6TP ST
M25P10-AVMN6TP ST
M25P128-VMF6PB MICRON
M25P16-VMN6TP ST
M25P32-VMF6TP ST
M25P40-VMN6P ST
M25P64-VMF6 ST
M25PE16-VMW6G ST
M25PE16-VMW6TG ST
M25PE40-VMN6P ST
M25PE40-VMW6TG
M25PE80-VMW6G ST
M25PE80-VMW6TG
M2716
M27C1001-10C6
M27C1001-12F1 ST 8 Stück 1+ 5.76 EUR;
1000+ 1750 EUR;
10000+ 105.44 EUR;
M27C1001-70F1 ST
M27C160-100F1 ST 192 Stück 1+ 3 EUR;
10+ 2.68 EUR;
M27C2001-10C1-STM ST
M27C2001-10F1 ST
M27C2001-12F1 ST 24 Stück 1+ 3.36 EUR;
10+ 3.16 EUR;
1000+ 3 EUR;
M27C256B-10F1
M27C256B-12F6 PBF ST
M27C256B-25XF1 ST 20 Stück 1+ 0.8 EUR;
10+ 0.7 EUR;
M27C256B-70XF1 ST
M27C322-100F1 ST 11 Stück 1+ 6.2 EUR;
10+ 5.4 EUR;
M27C4001-10F1L ST
M27C4001-12F1 ST
M27C4002-10B1
M27C4002-45XF1
M27C512-10F1
M27C512-12C6 ST 7095 Stück 1+ 1.13 EUR;
M27C512-12F1 ST
M27C801-100F1 ST 4 Stück 1+ 7.2 EUR;
M27C801-120K6 ST
M28F512-12CI
M29F010B-45K6E ST
M29F040B-55K6
M29F040B-70K6
M29F040B-90K6
M29F080D-70N6E ST 18 Stück 1+ 1.96 EUR;
10+ 1.86 EUR;
M29W040B55K1 ST
M29W160EB70N6E ST 286 Stück 1+ 1.26 EUR;
10+ 1.13 EUR;
100+ 0.95 EUR;
M29W160ET70N6E ST
M29W640FB70N6E ST
M29W640FT70N6E ST
M29W800DB70N6E ST
M30262F8GP#U7 Renesas 1 Stück 1+ 13.44 EUR;
M30622MAA-831GP
M35080MN3
M393B1K70DH0 Samsung
M41T94MQ6E
M48T12-150PC1 ST
M48T128Y-70PM1 ST
M48T18-100PC1 ST
M48T35-70PC1 ST
M48T35Y-70PC1 ST 2 Stück 1+ 10.64 EUR;
M48T58Y-70PC1 ST
M48Z08-100PC1 ST
M48Z12-150PC1 ST
M48Z128-120PM1 ST
M48Z35-70PC1 ST
M48Z35Y-70PC1 ST
M58655P Mitsubishi 3 Stück 1+ 0.98 EUR;
M5M51008BP-70LL Mitsubishi
M68AF031AL70MS6T ST
M68AF031AM70MS6T ST
M68AW511AM70MC6U ST
M6M80021 Mitsubishi 1 Stück 1+ 1.13 EUR;
M93C46-WMN6P ST 89 Stück 1+ 0.29 EUR;
10+ 0.29 EUR;
100+ 0.21 EUR;
M93C56-WMN6TP
M93C86-WMN6TP ST
M93S56 ST
M93С46-BN6
M95010-WMN6TP
M95080-WDW6TP
M95080-WMN6TP
M95160-WMN6TP ST
M95256-RMN6TP ST
M95320-WDW6TP
M95512-WMN6P
M95512-WMN6TP
M95M02-DRMN6TP
MAX4080SAUA+ Maxim Integrated
MAX5440EAG+
MAX7410EUA+
MB3243I Texas Instruments
MB8464A Fujitsu 2 Stück 1+ 3.64 EUR;
MB85RC16PNF-G-JNE1 м/с Fujitsu
MB85RC64PNF-G-JNE1 Fujitsu 2 Stück 1+ 2.8 EUR;
MB85RS64APNF-G-JNE1
MBM2212-20
MBM29F080A-70PTN-S Fujitsu 25 Stück 1+ 1.28 EUR;
10+ 1.16 EUR;
MBM29F160BE-90PFTN
MC56F8322VFAE
MC908AP64CFBE(Mikroschaltung)
MD2202-D16
ML62302MR/R30B
MM80011AL Mitsubishi 12 Stück 1+ 1.13 EUR;
10+ 0.98 EUR;
MN47464L-12 Matsushita
MSM514260E-60TK
MSM81C55-5JS OKI
MSM81C55-5RS OKI
MSM8IC55-5RS 30 Stück 1+ 29.68 EUR;
10+ 25.76 EUR;
MT28F320J3FS-11ET Micron 4 Stück 1+ 3.72 EUR;
MT46V16M16P-6T:F
MT46V32M16TG-5B:C Micron Technology
MT46V64M8P-6T:F Micron Technology
MT48LC16M16A2P-75:DTR Micron
MT48LC16M16A2P-75IT:D Micron
MT48LC16M16A2TG-75IT
MT48LC2M32B2P-7:G Mikroschaltung
MT48LC32M16A2P-75 IT
MT48LC4M16A2TG-75C Micron
MT48LC4M32B2P-6 IT:G
MT48LC64M8A2P-75
MT48LC8M16A2B4-75 IT:G Micron 32 Stück 1+ 4.2 EUR;
10+ 3.68 EUR;
MT48LC8M16A2P
MX25L25635EMI-12G
MX25L4005APC-12G
MX25L4006EM1I-12G USA
MX25L6405DMI
MX25L6406EZNI-12G
MX29LV040CTI-70G
MX29LV160BBTC-70
MX29LV320EBTI-70G
MX29LV800CBTI-70G
N28F512-120
NAND01GW3B2BN6
NAND02GW3B2DN6E
NAND04GW3B2BN6E
NAND04GW3B2DN6E
NAND256W3A2BN6E
NAND512W3A2CH6
NAND512W3A2CN6E
NM27C040N150
NM27C256N150 Fairchild
NM27C512N150
NM93C46AN Fairchild 30 Stück 1+ 0.84 EUR;
10+ 0.67 EUR;
NT5TU32M16CG-25C
NX29F010-45PL
P28F001BX-B120 Intel
P28F001BX-T120
PA28F400BX Intel
PCF85116C-3P NXP 22 Stück 1+ 0.98 EUR;
10+ 0.7 EUR;
PCF8582E-2
PCF8594C-2T/02 NXP 9 Stück 1+ 0.57 EUR;
PCF8594С-2P NXP 29 Stück 1+ 0.72 EUR;
10+ 0.59 EUR;
PCT25VF032B-80-4I-S2AF
PI3VT3245LE-ND
PIC18F2480-I/SO
PIC18F45K20-I/PT Microchip
PIC24F16KA101-I/SS
R1LP0408CSC-5SC
R1LV1616HSA-4SI
R5F211B2SP Renesas 5 Stück 1+ 4.52 EUR;
S25FL032P0XMFI011
S25FL128P0XNFI001 Spansion
S25FL128PIF
S25FL128SAGMFIR01
S25FL256SAGMFI001 Spansion
S29AL016D90TFI020
S29GL016A90TFIR2
S29GL032N90TFI040
S29GL064N90TFI020
S29GL512N10TFI020 Spansion 4 Stück 1+ 19 EUR;
S29JL032D70TFI03
SMA7029M SANKEN
SN74ACT2228
SN74CB3Q3253PWRE4 TI
SR614016VHSA10T
SST25VF010A-33-4I-SAE-T
SST25VF032B-80-4I-S2AF
SST25VF064C-80-4I-S3AE
SST25VF080B-50-4C-S2AF
SST27SF020-70-3C-PHE
SST27SF512-70-3C-NHE
SST39SF020A-70-4C-NHE (Mikroschaltung)
SST39VF020-70-4C-NHE-ND Microchip
SST39VF040-70-4C-NHE
SST39VF1601-70-4C-EKE
ST93CS56M3
STK3042
STM32F030C6T6
TC551001CP-70L Toshiba
TC55257DFI-70L Toshiba
TC55257DPI-85L Toshiba
TC554161AFT7L Toshiba 6 Stück 1+ 3.64 EUR;
TC5564APL-15 Toshiba
TC89101P Toshiba
TE28F008SA-120 Intel
TE28F160C3BA90 Intel 6 Stück 1+ 12.76 EUR;
TMS27C128JL TI
TMS27C256JL TI
TMS27C512JL Texas Instruments
TMS27C64JL TI
U6264ASK07LLP
U63716DK70G1
UCC38501DW TI
UM61256
UM91215
UPD43256AC-85
UPSD3234A-40U6 ST 15 Stück 1+ 1.52 EUR;
USBUF02W6
UT621024PCL-70LL Utron
UT621024SCL-70LL
UT6264CPCL-70LL
W24257AJ-15 Winbond
W25Q256FVFIG
W25Q32BVSSIG
W25Q64BVSFIG
W25Q64CVF1G Winbond Electronics Corp
W25Q64FVSSIG
W27C512-45Z
W27C512P-45Z Winbond
W27E040P-12 Winbond 139 Stück 1+ 1.8 EUR;
10+ 1.6 EUR;
W29C040CP90B WINBOND
W79E633A40PL
WS62256LLFP-70
X20C04PI-25 Xicor 5 Stück 1+ 10.64 EUR;
X28HC64J-90
X28HC64P-12
X5043S8Z
XC17S30PD8I
XC18V04VQ44I
XC2C64A-5QFG48C
XC3S400-4TQ144C
XCF02SVO20C
XLS24C02P (DIP8-300) 16 Stück 1+ 0.7 EUR;
К155РП1