CB3-3C-30M0000 /CTS-Frequency Controls (Quarz Generator) (Geyer) - Quarz- und keramische - Quarz- und keramische Resonatoren und Generatoren

CB3-3C-30M0000 /CTS-Frequency Controls (Quarz Generator)

CB3-3C-30M0000 /CTS-Frequency Controls (Quarz Generator)

Produktcode: 32886
Hersteller: Geyer
Frequenz: 30 MHz
Gehäuse: QSMD7x5x1.8 (VC7050)
Typ: Quarz Generator
№ 7: 8541600000

Model-KXO-97-V1.pdf?langSel=2
verfügbar/auf Bestellung

Technische Details CB3-3C-30M0000 /CTS-Frequency Controls (Quarz Generator)

Preis CB3-3C-30M0000 /CTS-Frequency Controls (Quarz Generator) ab 0 EUR bis 0 EUR